Borgeby kyrka

Borgeby kyrka & blommande rapsfältBorgeby kyrka ligger bara ett stenkast från gårdshotellet. Kyrkan anses vara anlagd under 1200-talet, men är troligtvis byggd som slottskyrka i slutet av 1100-talet. De delar som finns kvar från 1200-talet är tornet och den västligaste delen av långhuset.

Kyrkan var förbunden med Borgeby slott med en mur och bakom denna bodde de underlydande till slottsherren i små hus. Öster om kyrkan fanns S:t Hans källa. Vad som hänt med denna källa vet man ej säkert, men det har spekulerats att det kanske är kyrkans brunn.

Det fanns en underjordisk krypgång mellan slottet (vid porten) och kyrkan (vid tornet) som användes för att ta sig in och ut ur borgen vid anfall och belägring. Förmodligen anlades denna gång under 1300- eller 1400-talet. Birger Jarls kyrkofrid innebar att man var fredad i kyrkan. För några år sedan hittades lämningar av gången när man grävde för att bygga det s k ”halmbränneriet” – det lilla huset vid slottet närmast kyrkan.

www.bjarredsforsamling.se/borgebykyrka

 

Text: Bjärreds församling